Публічна оферта
1. Терміни та визначення
У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її невід’ємною частиною:

Продавець — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛФ УКРАЇНА», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 ВIДДIЛЕННЯ «ПРИОЗЕРНЕ» ПЕЧЕРСЬКОЇ ФIЛIЇ, МФО 300711, Клієнт КЛФ УКРАЇНА ТОВ, ЄДРПОУ 38979686, Поточний рахунок №26000052647450, валюта UAH/980, м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 7, корпус, офіс 2.
Сайт, Сайт Продавцяhttps://triggerpoint.com.ua/
Відвідувач Сайту — особа, яка прийшла на сайт https://triggerpoint.com.ua/ без наміру розмістити Замовлення.
Покупець, Клієнт — повністю дієздатна фізична особа, яка розмішує Замовлення на cайті інтернет-магазину https://triggerpoint.com.ua/ винятково для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, яке акцептувало публічну оферту Продавця на умовах, викладених у цьому Договорі.
Публічна оферта — формальна пропозиція певної особи (оферента) певній особі (акцептанту), обмеженому або необмеженому колу осіб укласти угоду (договір) із зазначенням усіх необхідних для цього умов. Випуск оферти зв’язує оферента зобов’язанням укласти зазначений в оферті договір з акцептантом (або будь-ким із групи акцептантів), який прийняв пропозицію, тобто акцептував оферту.
Привілеї — додаткові можливості для відповідних товарів для всіх без винятку клієнтів, перелік та умови отримання яких визначено Правилами придбання Товарів. Привілеями, зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми.
Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти, цього Договору та Правил придбання відповідних супутніх Товарів. Акцепт може здійснюватися одним із способів: а) прийняття оферти шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на Сайті Продавця або шляхом надання згоди оператору під час оформлення Замовлення по телефону; б) оплата грошових коштів на банківський рахунок Продавця як передоплати за відповідний Товар.
Товар — об’єкт угоди сторін, спортивний інвентар, перелік найменувань асортименту, представлених до продажу на Сайті Продавця.
Інтернет-магазин — Сайт Продавця (веб-сторінка), що належить Продавцю, розташований у мережі інтернет за адресою https://triggerpoint.com.ua/ , де представлені Товари, які Продавець пропонує для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.
Замовлення — належним чином оформлений запит Покупця щодо придбання і доставки за вказаною Покупцем адресою або шляхом самовивозу зі складу Продавця, розташованого за адресою: 04210, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 4, офіс 2.
Правила придбання товару/умови продажу товару — Публічний договір, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Продавцем з одного боку і Покупцем з іншого боку з моменту прийняття останнім усіх без винятку умов і положень Правил придбання товару і який є джерелом урегулювання всіх умов придбання товару, відносин між Покупцем і Продавцем, що виникають під час їх виконання і дотримання у відповідній сфері. Усі рекламні, презентаційні й інші матеріали, були створені й існують з метою розвитку Продавця, мають лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом урегулювання всіх умов придбання товару і користування привілеями.
Служба доставки — третя особа (транспортна компанія), як за договором з Продавцем надає послуги доставки Замовлень Покупцям.


Загальні положення
2.1. Продавець здійснює роздрібний та оптовий продаж товарів, перелік найменувань асортименту, представлених до продажу на Сайті Продавця.

2.2. Інтернет-магазин https://triggerpoint.com.ua/ пропонує будь-якій фізичній особі розмістити замовлення та придбати товари, фото яких розміщені на сайті https://triggerpoint.com.ua/ .

2.3. Якщо Покупець замовляє Товари й оформляє замовлення через Інтернет-магазин, Покупець добровільно підтверджує прийняття всіх умов придбання Товарів і погоджується з умовами продажу Товарів, зазначеними нижче (Умови продажу / Публічна оферта). У разі незгоди з цими Умовами продажу Покупець зобов’язаний негайно припинити використання сервісу і покинути Сайт https://triggerpoint.com.ua/ .

2.4. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). У разі повної згоди з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. Ці Умови продажу поширюються на всі види Товарів, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

2.5. Ця Публічна оферта (або — Договір або Умови продажу) є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛФ УКРАЇНА» на адресу будь-якої особи, що володіє дієздатністю й необхідними повноваженнями для укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛФ УКРАЇНА» договору купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті, містить усі істотні умови договору й не потребує підписання. Договір публічної оферти має таку саму юридичну силу як і договір, підписаний на папері.

2.6. Умови продажу можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. Нова редакція Умов продажу вступає в силу з моменту її публікації на Сайті за адресою: https://triggerpoint.com.ua/ або з дати, вказаної у новій редакції Умов продажу.

2.7. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХII та іншими законами й правовими актами чинного законодавства України, які приймаються згідно з ним.


Предмет Договору та ціна Товару
3.1. Продавець зобов’язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, продати товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов’язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, придбати товар і заплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною або удаваною угодою чи угодою, здійсненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють під час виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору й реалізації товару.

3.5. Право власності й ризики випадкової загибелі на Замовлення Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та підписання відповідних супровідних документів, а також оплати останнім повної вартості Товару.


Момент укладення договору
4.1. Акцептом цієї оферти (договору) є оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

4.2. Оформлення Покупцем замовлення на Товар здійснюється шляхом виконання дій, зазначених у розділі «Оформлення замовлення», або шляхом замовлення Товару за одним із номерів телефону Продавця, зазначених у п. 6 Правил продажу.

4.3. Публічна оферта визнається акцептованою Покупцем з моменту оформлення Покупцем Замовлення або з моменту прийняття від Покупця Замовлення за номером телефону +3 (8 044) 586 40 28. Покупець акцептує цю оферту шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на останньому етапі оформлення Замовлення на Сайті або шляхом надання згоди оператору під час оформлення Замовлення по телефону. Виконання зазначених дій є фактом, який підтверджує укладення договору між Покупцем і Продавцем.

4.4. Повідомивши Продавцю свою адресу e-mail і номер телефону, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним з метою виконання зобов’язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного й інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні й поточні акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення у доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов’язану з виконанням зобов’язань Покупцем у межах цієї Публічної оферти.

4.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (оформив замовлення товару), розглядається як особа, як вступила з Продавцем у відносини на умовах цього Договору.


Права та обов’язки сторін
5.1. Продавець зобов’язується:

5.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору й чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п. 6 цього Договору.
5.1.2. Повідомляти Покупця про прийняття замовлення по телефону та/або електронною поштою, погоджувати додаткові характеристики, комплектацію виробів і їх вартість.
5.1.2. Доставити товар відповідно до отриманого замовлення, у кількості, за цінами і в строки, погоджені з Покупцем.
5.1.3. Продавець гарантує відповідність зовнішнього вигляду замовлених виробів їхнім зразкам у каталозі. Вага виробів може незначно відрізнятися від зразка в більшу або меншу сторону у зв’язку з унікальністю кожного виробу.
5.1.4. Опрацьовувати персональні дані Покупця та забезпечувати їх конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати цей Договір, ціни на товар і тарифи на супутні послуги, способи і строки оплати й доставки товару в односторонньому порядку, розмістивши їх на сторінці інтернет-магазину https://triggerpoint.com.ua/ . Усі зміни вступають у силу негайно після публікації або з дати, зазначеної в новій редакції Договору, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.
5.2.2. Без погодження з Покупцем передавати свої права й обов’язки щодо виконання Договору третім особам.
5.2.3. Перед постачанням замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100 % передоплати замовленого Товару. Продавець має право відмовити Клієнту в доставці Товару в разі відсутності такої оплати.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом і умовами Договору, цінами на Товари, що пропонуються Продавцем в інтернет-магазині.
5.3.2. З метою виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній зобов’язується правильно вказати в замовленні своє прізвище, ім’я, телефон для зв’язку, включно з кодом міста, точну й повну адресу доставки й інші дані, достатні для доставки Покупцеві оплаченого ним Товару, а також погодити з Продавцем бажаний день і час доставки.
5.3.3. У разі виникнення в Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик товару, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.
5.3.4. Покупець зобов’язується зустріти кур’єра Продавця в певний час за вказаною адресою доставки.
5.3.5. Покупець має право відмовитися від доставленого товару. У разі відмови Покупець в повному обсязі оплачує транспортні витрати Продавця, яких він зазнав у зв’язку з доставкою товару в місто Покупця і поверненням товару в місто Продавця за тарифами кур’єрської служби.
5.3.6. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього Договору.
5.3.7. Дотримуватися Умов продажу.
5.3.8. Не використовувати Товар, замовлений на інтернет-сайті, з підприємницькою метою.


Замовлення товару
6.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений в інтернет-магазині. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Сайту, шляхом замовлення електронною поштою або за номером телефону, вказаним у розділі контактів сайту.

6.2. Строк формування Замовлення — до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня після вихідного.

6.3. Години роботи Інтернет-магазину на сайті https://triggerpoint.com.ua/ :
з понеділка до п’ятниці з 9.30-18.30
субота і неділя — вихідні дні

6.4. Кожен товар можна замовити в будь-якій кількості. Винятки із зазначеного правила вказані в описі кожного Товару в разі проведення акцій, зняття товару з продажу тощо.

6.5. Після оформлення Замовлення Продавець підтверджує Замовлення Покупця шляхом відправлення на e-mail адресу Покупця інформації, що підтверджує прийняття Замовлення, із зазначенням найменування, кількості, ціни обраного Товару й загальної суми Замовлення, або менеджер інтернет-магазину зв’язується з Покупцем по телефону. У разі відсутності товару на складі менеджер інтернет-магазину зобов’язаний повідомити про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти).

6.6. Покупець має право зробити попереднє замовлення на тимчасово відсутній на складі Товар. У разі відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим товаром або анулювати Замовлення.


Ціна товару
7.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому беззаперечному порядку і вказуються на сторінках Інтернет-магазину, розміщеного за інтернет-адресою: https://triggerpoint.com.ua/ .

7.2. Ціна товару в інтернет-магазині вказується в українських гривнях за одиницю товару і включає всі податки (у тому числі ПДВ).

7.3. Зазначена на сайті ціна товару може змінюватися інтернет-магазином в односторонньому порядку. У такому разі ціна на замовлений і оплачений Покупцем Товар не змінюється.


Оплата товару
8.1. У разі необхідності порядок і умови оплати замовленого Товару погоджуються Покупцем із менеджером інтернет-магазину.

8.2. У разі готівкової форми оплати Покупець зобов’язаний заплатити Продавцю ціну Товару в момент його передачі шляхом передачі грошей представнику інтернет-магазину в офісі компанії.

8.3. Оплата безготівковим розрахунком провадиться згідно з оформленим рахунком протягом трьох банківських днів. Після надходження коштів на рахунок Продавця менеджер інтернет-магазину погоджує з Покупцем строк доставки. У разі безготівкової форми оплати обов’язок Покупця щодо сплати ціни товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок, зазначений Продавцем. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині. Розрахунки Сторін під час оплати замовлення здійснюються в гривнях.

Оплата банківськими картами можлива за допомогою платіжних систем VISA International і MasterCard Worldwide.

Інтернет-магазин https://triggerpoint.com.ua/ підключено до інтернет-еквайрингу, а тому Товар можна оплатити банківською картою VISA і MasterCard.

Для оплати (введення реквізитів Вашої карти) Вас буде перенаправлено на сторінку платіжної системи LiqPay (платіжний сервіс ПриватБанку).

З’єднання з платіжним шлюзом і передавання інформації здійснюється у захищеному режимі з використанням протоколу шифрування SSL. Якщо Ваш банк підтримує технологію безпечного проведення інтернет-платежів Verified By Visa або MasterCard, для проведення платежу також може знадобитися введення спеціального пароля. Конфіденційність персональної інформації, яка надається, забезпечується ПриватБанком. Введена інформація не надаватиметься третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Проведення платежів за банківськими картами здійснюється у суворій відповідності до вимог платіжних систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.


Доставка
9.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється у строки, усно або письмово погоджений Сторонами під час підтвердження Замовлення співробітником Продавця, і на умовах, викладених в Умовах продажу.

9.2. Строк доставки
Згідно з графіком доставки транспортної компанії.

9.3. Вартість доставки
Згідно з тарифами транспортної компанії за рахунок покупця.

9.4. Способи доставки
Доставка товарів по Києву та Україні здійснюється транспортною компанією «Нова пошта». Перед доставкою з вами зв’язується представник служби доставки для погодження часу приїзду за вказаною адресою. У разі доставки товарів в інші міста України, яка виконується іншими Службами доставки, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими транспортними компаніями.
УВАГА! Якщо ви з певних причин хочете змінити адресу доставки, доставка автоматично переноситься нас наступний день. У разі будь-якої зміни контактних даних або адреси доставки потрібно обов’язково і своєчасно повідомити про це менеджера.
Також, за бажанням, ви можете обрати найбільш прийнятну для вас транспортну компанію і погодити відвантаження товару обраною транспортною компанією з менеджером.

9.5. Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, обмежена територією України.

9.6. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання строків доставки, зазначених на Сайті, однак затримки доставки можливі у зв’язку з непередбачуваними обставинами, що виникли не з вини Продавця. Кінцевий строк отримання Замовлення Покупцем залежить від адреси і місця доставки, роботи конкретної Служби доставки, а тому напряму не залежить від Продавця.

9.7. Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, вказаній у Замовленні як одержувач (надалі Покупець або третя особа іменуються «Одержувач»). У разі неможливості отримати Замовлення, оплаченого шляхом готівкового розрахунку, зазначеними вище особами, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення та/або ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі особі, яка здійснює доставку Замовлення.

З метою уникнення випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов’язань, зазначених у цих Умовах продажу, під час вручення попередньо оплаченого Замовлення особа, яка здійснює доставку Замовлення, має право вимагати документ, що посвідчує особу Одержувача, а також вказати вид і номер наданого Одержувачем документа на квитанції до Замовленням.

9.8. Обов’язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним у момент вручення Товару Одержувачу Службою доставки або представником інтернет-магазину і підписання документів, що підтверджують доставку Товару.

9.9. Під час прийняття Замовлення Одержувач зобов’язаний перевірити цілісність паковання Товару. У разі відсутності претензій до паковання Товару Одержувач розписується та оплачує Замовлення (за відсутності 100%-ної передоплати). Підпис у документах про доставку свідчить про те, що претензій Одержувачем не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

9.10. Товар, представлений на Сайті, відповідає стандартам, які висуваються до такого виду товарів на території України.

9.11. Якщо виконання Замовлення з боку Продавця стало неможливим з причин, які не залежать від волі Покупця або Продавця (у разі виникнення обставин, що перешкоджають передачі Товару погодженим способом, у тому числі в разі втрати Замовлення під час доставки, відсутності Товару на складі у зв’язку з виявленим під час обробки Замовлення браком тощо), Продавець зобов’язаний негайно повідомити Покупця про це шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу, вказану під час реєстрації на Сайті або за номером телефону Покупця, вказаним під час реєстрації на Сайті, а Покупець — відмовитися від договору купівлі-продажу або погодити нові умови доставки Товарів з менеджером Продавця шляхом оформлення нового Замовлення, якщо Товар є в продажу.

9.12. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованої причини, у разі доставки кур’єром транспортної компанії, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги транспортної компанії вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, надісланого електронною поштою, із зазначенням розрахункового рахунку, на який потрібно повернути грошові кошти.

9.13. У Покупця є можливість оплатити і забрати оплачений Товар (самовивіз) зі складу Продавця, розташованого за адресою: 04210, м. Київ, вулиця Оболонська набережна, 7, корпус 4, офіс 2.

9.14. Усі питання, що виникають під час оплати й отримання товару, покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


Повернення товару
10.1. Повернення товару здійснюється як за бажанням Покупця, так і через помилку з боку Продавця.
Покупець має право відмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його одержання, а після отримання Товару — протягом 14 днів, не враховуючи день придбання. Повернення Товару належної якості можливе в тому разі, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови придбання зазначеного Товару. Товар повертається лише в неушкодженому заводському пакованні.

10.2. Повернення товару належної якості
У разі повернення товару належної якості магазин https://triggerpoint.com.ua/ повертає його вартість не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання товару та Вашої письмової заяви, однак у межах зазначеного строку магазин має право провести експертизу товару з метою визначити його якість і збереження споживчих властивостей.
Не обмінюються товари належної якості:
- які мають індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може використовувати виключно купують його покупець.
У разі відмови Покупця від товару належної якості вартість доставки товару від Покупця до продавця не повертається.
Повернення товару належної якості можливе в тому разі, якщо збережено його товарний вигляд (паковання, пломба, ярлики), споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови придбання зазначеного товару (товарний або касовий чек). Для повернення товару також необхідний документ, що посвідчує особу, або його копія (якщо повернення здійснюється з іншого міста або регіону України).
У разі виявленні слідів експлуатації Товару Продавець залишає за собою право відмовити в поверненні на цій підставі.

10.3. Повернення товару неналежної якості
Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який є несправним і не може забезпечити виконання своїх функцій.
Отриманий товар має відповідати опису на сайті https://triggerpoint.com.ua/ . Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на сайті не свідчить про несправність або нефункціональність товару.
Цілісність упаковки Товару перевіряється отримувачем у момент доставки товару. Під час доставки Ви ставите свій підпис у квитанції про доставку.
У зв’язку з особливостями дистанційного способу продажу заміна товару можлива лише шляхом повернення Товару неналежної якості й оформлення нового замовлення на аналогічний Товар.
Ви маєте право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу, повернути товар неналежної якості і вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми.
Якщо на момент Вашого звернення щодо обміну Товару аналогічний Товар відсутній у продажу в інтернет-магазині https://triggerpoint.com.ua/ , Ви можете відмовитися від Товару і вимагати повернення його вартості.
У разі повернення товару необхідно додати товарний і касовий чек. Також у разі повернення необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу отримувача замовлення, а в разі дистанційного передавання товару, додати до товару копію головного розвороту документа, що посвідчує особу.

10.4. Повернення грошових коштів
Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми задовольняється протягом 10 днів з дня пред’явлення відповідної вимоги.
Зарахування грошових коштів на Користувацький рахунок здійснюється зазвичай протягом 5-10 робочих днів.
Як здійснити повернення товару
- Заповнити відповідну Заяву з докладним описом ситуації. У заяві просимо детально вказати, які дефекти містить товар, що повертається.
- Повідомити спосіб повернення грошових коштів і платіжні реквізити:
Поштовий переказ: ПІБ, поштова адреса й індекс
2. Банківський переказ: ПІБ, назва банку одержувача, БІК банку одержувача, кореспондентський рахунок, розрахунковий рахунок, особовий рахунок або номер карти. Реквізити мають бути на ім’я замовника.
3. Отримання повернення грошових коштів за адресою: 04210, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 4, офіс 2.
- Надати копію або оригінал касового або товарного чека на придбання зазначеного товару в інтернет-магазині https://triggerpoint.com.ua/ .
- Повідомити паспортні дані або надати копію документа, що посвідчує особу.
- Надіслати товар власним коштом на адресу: 04210, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 4, офіс 2.


Відкликання оферти
11.1. Продавець може в будь-який час відкликати оферту (Договір), але це не є підставою для відмови від зобов’язань Продавця за вже укладеними договорами. Продавець зобов’язується розмістити повідомлення про відкликання оферти у своєму інтернет-магазині за адресою: https://triggerpoint.com.ua/ , із зазначенням точного часу (за часовим поясом м. Київ) відкликання оферти, не менше ніж за 12 годин до настання події відкликання (призупинення) дії Оферти.


Форс-мажор
12.1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини непереборної сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або попередити доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси й інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії українських або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї зі Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, які прямо або опосередковано впливають на будь-яку зі Сторін, не вважаються Форс-мажором, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій Стороні виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, Сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми для того, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

Відповідальність сторін
13.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
13.2. Уся текстова інформація і графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині, мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації і зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

Інші умови
14.1. Усі спори, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором, сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.
14.2. У разі недосягнення згоди під час переговорів спори вирішуватимуться в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Політика конфіденційності
15.1. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI — закон, що регулює діяльність з опрацювання (використання) персональних даних.
Інтернет-проєкт https://triggerpoint.com.ua/ (надалі — «ми») серйозно ставиться до питання конфіденційності інформації своїх клієнтів і відвідувачів сайту https://triggerpoint.com.ua/ . Для надання деяких послуг або оформлення замовлення нам можуть знадобитися ваші персональні дані. Будь-яка інформація про вас, яку ми отримуємо, використовується виключно з метою підвищення якості послуг, які ми пропонуємо.

15.2. Виконуючи дії на сайті https://triggerpoint.com.ua/ , ви надає згоду на застосування правил збирання і використання даних, викладених у цьому документі, у повному обсязі. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення Товару, передавання рекламних повідомлень, тощо).

15.3. Власним акцептом Договору або реєстрацією на Сайті Покупець добровільно дає згоду на збирання й опрацювання своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомими, використовуються з комерційною метою, зокрема для опрацювання замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, передавання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту.

15.4. Ця угод про конфіденційність дійсна для сайту https://triggerpoint.com.ua/ . У разі переходу на інші сайти за будь-яким із посилань, розташованих на сайті https://triggerpoint.com.ua/ , ви покидаєте інтернет-магазин, після чого дія цієї угоди припиняється. Ми не несемо відповідальності за передавання вами конфіденційних даних стороннім ресурсам.

15.5. Як ми використовуємо вашу інформацію
Ми використовуємо персоніфіковану інформацію конкретного відвідувача сайту виключно для забезпечення якісного надання йому послуг та їх обліку.
Ми не розкриваємо персоніфіковані дані одних відвідувачів сайту https://triggerpoint.com.ua/ іншим відвідувачам сайту.
Ми ніколи не публікуємо персоніфіковану інформацію у відкритому доступі і не передаємо її третім особам. Винятком є лише ситуації, коли надання такої інформації уповноваженим державним органам передбачене чинним законодавством України.
Ми публікуємо і поширюємо тільки звіти, побудовані на підставі зібраних анонімних даних. Проте такі звіти не містять інформацію, за якою можна ідентифікувати персоніфіковані дані користувачів послуг.
Ми також використовуємо анонімні дані для внутрішнього аналізу, метою якого є розвиток продуктів і послуг інтернет-магазину https://triggerpoint.com.ua/ .
З дозволу користувача йому можуть надсилатися відомості про додаткові продукти і послуги інтернет-магазину. Загальнодоступні персональні дані збираються для статистики щодо використання сайту, його продуктивності й ефективності.
Ми використовуємо технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію. Покупець цим дає згоду на збирання, аналіз і використання «cookies», у тому числі третіми особами з метою формування статистики й оптимізації рекламних повідомлень.
Ми отримуємо інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

15.6. Посилання
Сайт https://triggerpoint.com.ua/ може містити посилання на інші сайти, які не мають відношення до нашої компанії і належать третім особам. Ми не несемо відповідальності за точність, повноту і достовірність відомостей, розміщених на сайтах третіх осіб, і не беремо на себе жодних зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації, залишеної вами на таких сайтах.

15.7. Обмеження відповідальності
Ми робимо все можливе для дотримання положень цієї політика конфіденційності, однак, ми не можемо гарантувати безпеку інформації в разі впливу факторів, що знаходяться поза межами нашого контролю, результатом дії яких стане розкриття інформації.
Сайт https://triggerpoint.com.ua/ і вся розміщена на ньому інформація надаються за принципом «як є» без будь-яких гарантій. Ми не несемо відповідальності за несприятливі наслідки, а також за будь-які збитки, завдані внаслідок обмеження доступу до сайту https://triggerpoint.com.ua/ або внаслідок відвідування сайту і використання розміщеної на ньому інформації.

Інтелектуальна власність
16.1. Уся текстова інформація і графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є власністю Продавця та/або його контрагентів. Використання інформації, що знаходиться на Сайті, без письмової згоди правовласника заборонене.